Pasování prvňáčků na čtenáře

     V pondělí 19. 3. 2018 byli žáci třídy 1.A slavnostně pasováni starostou obce v roli krále Miroslava na čtenáře rytířského řádu. Nejdříve si žáci prohlédli dětskou část knihovny a byli seznámeni paní knihovnicí s knihovnickým řádem. Následně každý žák přečetl panu králi jednu větu, poklekl a král jej žezlem pasoval na čtenáře. Všichni novopečení čtenáři složili následující slib:

 

 Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček:

 

v Budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského.

 

v Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady.

 

v Budu se k nim chovat opatrně a s úctou.

 

v Budu je mít rád.  TAK  SLIBUJI !

    Na památku dostali všichni žáci pamětní list, připínací stuhu a jako cenný dar průkazku do knihovny s předplatným na jeden kalendářní rok.

    Žáci plni elánu a zážitků vykročili do mrazivého rána na procházku okolo obecního rybníku. Prohlédli si jarní přírodu, pole a zahrádky probouzející se ze zimního spánku, nachystané pupeny na stromech a keřích a první sněženky. Ve třídě jsme se zahřáli teplým čajem a pustili jsme se do čtení.  

                                                                                                                    Mgr. Jitka Coufalová