Halloween

      Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. V letošním školním roce připadl na úterý a my jsme se rozhodli s našimi žáky tento svátek netradičně oslavit.

     Žáci se ráno před vyučováním převlékli do strašidelných kostýmů. Již v první hodině českého jazyka se žáci předvedli v maskách. Následovalo halloweenské počítání a čtení. Na závěr vyučování si žáci v hodině hudební výchovy zazpívali známé písně, které doprovodili tancem a pohybem.  

     Oslava svátku se nám vydařila a již nyní se těšíme na další společné akce.

Mgr. Bidrmanová Iveta