Týden v Době ledové

    Uprostřed února k nám přišla ta pravá zima. Zdálo se to trochu zvláštní vzhledem k nedávno proběhnutým jarním prázdninám, nicméně pohled do kalendáře utnul všechny spekulace o tom, zda má zima ještě právo zasypávat nás dalším sněhem. Jaro bylo zkrátka ještě v nedohlednu. A tak u nás v družině začala doba ledová, přesněji Týden v Době ledové, tedy týden plný různorodých aktivit inspirovaných známým animovaným filmem...

    Na začátku proběhlo velké losování – každý člen naší družiny si vylosoval lísteček a pohledem na obrázek na jeho lícové straně ihned zjistil, zda patří do skupiny MAMUTŮ či VEVEREK. Tyto dvě skupiny mezi sebou měly po celý týden „bojovat“ v různých disciplínách, přičemž za výhry v jednotlivých soutěžích sbírali „oříškové žetony“. Navíc bylo možné přivydělat si takzvaně bokem – na závěr každého soutěžního dne jsme vyhodnotili chování a skupina, která z tohoto souboje vyšla lépe, získala na 1 den „do správy“ symbol naší soutěže (plyšovou veverku Scrat). Pokud se o ni dokázala náležitě postarat, měla bonusové žetony v kapse. Vše probíhalo následovně: veverka byla svěřena vždy jednomu členovi dané skupiny (dle rozhodnutí kapitána). Ten měl za úkol opatrovat ji jako oko v hlavě tak, aby ji příští den donesl v původním, neporušeném stavu. Jinými slovy, veverce nesmělo nic chybět, ale mohlo jí cokoli přebývat. A tak jsme každým dnem sledovali, jak je naše veverka stále víc a víc „vyparáděná“. Nejprve dostala šálu, potom teplé ponožky růžové barvy, čepici a dokonce i ozdobu na ocas (zdá se, že i veverky jdou s dobou a sledují módní trendy :)). A bylo vidět, že soutěžící berou tuto soutěž v oblékání veverky jako výzvu - každý chtěl zkrátka pro veverku vymyslet ten nejzajímavější doplněk, bez ohledu na žetony...

    Kromě rozlosování nás v pondělí čekaly i první dva úkoly – nejdříve měly obě skupiny sepsat na list papíru jména všech svých členů a potom každý člen vytvořil plakát s jakýmkoli motivem z filmu Doba ledová. Ze všech výtvorů jsme pak vybrali čtyři nejpovedenější, jejichž autoři obdrželi pro svoje týmy první oříškové žetony...

    V úterý jsme zahájili Ledovou olympiádu, která byla součástí celého týdne. První disciplínou bylo Bruslení na ledové kře. Hned na začátek musíme přiznat, že se vyskytly určité technické okolnosti, které nás donutily improvizovat - neměli jsme dostatek bruslí a ledové kry zrovna den předtím roztály. A tak jsme vymysleli variantu zcela jednoduchou, bezpečnou, suchou, zkrátka vhodnou do našich podmínek. Úkolem soutěžících bylo přemístit se za pomoci dvou bílých papírů na stanovené místo a poté se co nejrychleji vrátit zpět ke svému družstvu a předat štafetu dalšímu členovi. Skupina, která se prostřídala rychleji, zvítězila a získala oříškové žetony (poražená skupina obdržela pár žetonů za snahu a šikovnost)...    

    Ve středu následovala aktivita zcela jiného charakteru než předchozí den. Čekal nás totiž Ledový kvíz. Obě skupiny dostaly listinu s prázdnými políčky křížovky, přičemž příslušné otázky byly napsány na papírcích a rozmístěny po třídě (každá skupina hledala papírky označené obrázkem příslušného zvířete). Navzdory původním předpokladům se ukázalo, že Ledový kvíz nebyl banálně jednoduchý, ale pořádně prověřil znalosti našich soutěžících. Na konci se obě skupiny zarazily na stejné otázce, a tak dostali za úkol do dalšího dne zjistit správnou odpověď. A protože se v obou skupinách našlo hned několik aktivních soutěžících, kteří nelenili a pátrali, získal každý z nich pro svou skupinu jeden oříškový žeton...

    Ve čtvrtek jsme měli hravou náladu, jako stvořenou pro další soutěž, která nesla název Ledové dvojice. Soutěžící měli za úkol hledat dvojice stejných obrázků z Doby ledové. Hra měla stejná pravidla jako klasické pexeso, přičemž každý soutěžící hrál sám za sebe, ale na konci předal nasbírané dvojice kapitánovi své skupiny. A abychom předešli případným hádkám, byly během hry zakázány veškeré rady ohledně pozice toho či onoho obrázku. Po vyhodnocení získala oříškové žetony skupina s větším počtem nalezených dvojic...

    Pátek přinesl soutěž nazvanou Předej veverku. Podstatou nebylo přetahovat nebohou veverku z místa na místo až do úplného roztrhání jejího chlupatého tělíčka. Jednalo se o soutěž výtvarného charakteru. Obě skupiny seděly v lavicích, každá v jedné řadě. Kapitáni měli před sebou omalovánku s veverkou Scrat a po odstartování měli co nejrychleji uchopit pastelku libovolné barvy a malovat jako o život, dokud neuslyší povel STOP. Poté předali veverku vedle sedícímu členovi, který vyčkal na povel START a pokračoval v malování tam, kde přestal předchozí soutěžící z jeho týmu. Stejný systém se opakoval až k poslednímu členovi. Pak následovalo vyhodnocení – skupina, jejíž veverka byla více (nebo lépe) vybarvena, získala více oříškových žetonů...

    Po krátkém odpočinku během víkendu byly v pondělí na řadě další ledové aktivity. Ale vzhledem k tomu, že jsme již podstoupili několik soutěží, z nichž některé nás potrápily natolik, že během nich i stupně teploměru stoupaly nad bod mrazu, byla na řadě „volná zábava“ s Dobou ledovou. Mohli jsme si vybrat jakoukoli hru z Doby ledové – k dispozici bylo již vyzkoušené pexeso, dále kvarteto, puzzle nebo zajímavá hra nazvaná 3-2-1 nuts. Všechny soutěže se započítávaly do celkového skóre – v jednotlivých hrách se utkal vždy určitý počet mamutích a veverčích členů, výherci získali oříškové žetony pro svůj tým, což mohlo výrazně zlepšit finanční situaci týmů...

    Do úterního dne jsme vstupovali plni nové energie. A bylo jí opravdu zapotřebí, vždyť nás čekaly dvě disciplíny Ledové olympiády, které byly zároveň úplně posledními soutěžemi celého Týdne v Době ledové. První z nich nesla název Chyť oříšek. V této soutěži se k radosti mnohých nesoutěžilo na čas. Utkaly se 4 dvojice z obou týmů, které se postupně střídaly. Po odstartování se oba členové dané dvojice vydali na cestu, přičemž nešli přilepeni na sobě, ale každý ve své dráze. První ze dvojice potkával na své cestě oříšky a měl za úkol házet je do pytle druhému. Nejvíce bylo možné nachytat do pytle osm oříšků, což se sice žádnému lovci nepodařilo, nicméně i přesto byli soutěžící z obou týmů mimořádně šikovní (pravděpodobně poslechli dobře míněných rad a zůstali ledově klidní, což bylo klíčem k úspěchu v této disciplíně). Po sečtení všech nasbíraných oříšků na tom však byli o něco lépe mamuti, kterým tak na kontě přistálo o něco více oříškových žetonů... Druhá disciplína byla nazvaná Ořechová štafeta. Obě skupiny byly tentokrát nastoupeny ve dvou zástupech vedle sebe. Hráč stojící na prvním místě držel míč, všichni členové stáli rozkročeni, čímž vytvořili improvizovaný tunel, kterým měl první hráč po odstartování co nejrychleji poslat míč, ideálně tak, aby se nezadrhl o nohu žádného člena, neboť podobné zaškobrtnutí mohlo znamenat bolestnou časovou ztrátu. Když „ořech“ úspěšně doputoval na konec řady, přeběhl s ním poslední hráč dopředu, kde ho opět poslal tunelem. Tak oříšek putoval až do doby, než stál na začátku řady opět člen, který se na tomto místě nacházel před odstartováním. Skupina, která se rychleji vystřídala, získala větší počet oříškových žetonů... 

    Přestože ve středu nebyly v plánu žádné další soutěže, bodové skóre jednotlivých týmů doznalo i tento den značných změn. Čekalo nás totiž poslední vyhodnocení veverčího outfitu. A k našemu překvapení byly nakonec neplánovaně rozdány ještě další žetony, neboť někteří nelenili a přinesli další „rekvizity“ z Doby ledové. Kromě figurky mamuta Mannyho jsme tentokrát měli možnost obdivovat i lahev s vodou z doby ledové, která dle informací na obalu pochází z ledovce, jenž se před 15 000 lety nacházel na území severních Čech... A tak, po rozdělení posledních oříškových žetonů nastal konečně onen slavnostní okamžik. Poté co každý z kapitánů odtajnil celkový počet nasbíraných žetonů, bylo o vítězi jasno. Ale protože bylo skóre obou týmů téměř vyrovnané, byla nakonec výhra rozdělena rovným dílem mezi oba týmy. Kromě sladké odměny v podobě stylových muffin s obrázky z Doby ledové obdrželi všichni také dárkový poukaz na určitý (poměrně vysoký) počet družinových penízků. A nechyběly samozřejmě ani rychlé špunty. Celý týden zakončilo kino Doba ledová, které jsme si dle tradice zpříjemnili oblíbeným popcornem z papírového kornoutu...

    Během tohoto týdne jsme zažili mnoho ledových dobrodružství. Dokonce i počasí nám přálo, a tak jsme se ve chvílích volna mohli věnovat „umělecké“ činnosti pod širým nebem (kromě několika sněhuláků jsme ze sněhu vytvořili i obří oříšek pro naši veverku :)). A protože jsme si mrazu a zimy užili dosyta, považujeme tímto dobu ledovou za skončenou a očekáváme příchod jara! :) 

Mgr. Kristýna Jandíková