Vysvědčení pod mamutem

    Stalo se téměř tradicí vydávat žákům čtvrtého ročníku vysvědčení v muzeu Anthropos.

   Ani letos nebyla žádná výjimka, a tak se čtvrťáci dočkali vydání pololetního vysvědčení pod starým známým mamutem. A že ten toho již pamatuje… Kromě vysvědčení měli žáci možnost nahlédnout do života našich dávných předků formou komentované prohlídky ve stálé expozici věnované pravěku.

     Myslím, že žáci získali spoustu nových a zajímavých poznatků o tomto pravěkém světě a že je výstava zaujala.

   Předáním vysvědčení jsme důstojně zakončili 1. pololetí a nakonec se rozloučili i s mamutem. Ahóój, starý brachu, tak zase někdy příště!

 

                                                                                  Mgr. Michal Řihánek, tř. uč. IV. B