Egypt

Na začátku nového roku jsme se v naší družince strojem času dostali do Egypta. Děti ve dvojicích procházely stezkou, na které plnily různé úkoly. Tyto úkoly byly o to těžší, že správnou odpověď musely odhadnout pomocí smyslů (hmat – poznat kolik kuliček je v neprůhledném pytlíku, čich – odhadnout podle vůně, ve které skleničce se skrývá majoránka, zrak – odhadnout, kolik centimetrů měří dřevěná tyčka, apod.). Za každou správnou odpověď získaly jeden hieroglyf, který na konci vyměnily za písmenko. Jejich poskládáním vyšla dětem tajenka. Děti se úkolů zhostily velice dobře, a protože se mohly na jednotlivá stanoviště vracet, nakonec všichni tajenku vyluštili.

 

Bc. Petra Horňáková