Halloween

    Dne 31.10.2017 jsme si s žáky povídali o Halloweenu. Promítali jsme si videa o tom, jak slaví Halloween v Anglii a pustili si anglické naučné písničky.  Také jsme si vyrobili strašidelné masky, papírové čarodějnice a pavučiny s pavouky.  Žáci tento anglosaský lidový svátek mají velmi rádi.

 Pirožková Iva