Opožděný halloweenský týden s čarodějnicí Kuchtimírou

    Letos na podzim jsme pocítili neúprosný běh času - zatímco my jsme byli duchem ještě v létě, v kalendáři právě začal měsíc, který ani svým názvem nezapře svůj skrz na skrz podzimní původ. Listopad. Letos přispěchal dřív, než jsme se stačili vzpamatovat, a s ním i velmi oblíbený svátek všech strašidel, duchů, černých kocourů či kostlivců známý pod názvem Halloween. A přestože se jedná o svátek jednodenní, který připadá na 31. října, u nás v družině jsme se rozhodli jít proti proudu a oslavit Halloween jindy a jinak. A tak jsme téměř o 2 týdny později zahájili náš Opožděný halloweenský týden s čarodějnicí Kuchtimírou...

   V průběhu několika dní nás čekala řada různorodých disciplín, které potrápily naše tělo i mysl. Na začátku prvního soutěžního dne jsme se rozdělili na 2 halloweenské skupiny – Upíry a Dýňáky. V každé disciplíně sbíraly skupiny čarodějné žetony, přičemž na konci měla zvítězit „bohatší“ z obou skupin... První soutěží byl Halloweenský obrázek. Na rozjezd nic moc těžkého. Pouze pro tuto diciplínu vznikly v rámci každé skupiny 3 podskupiny, z nichž každá měla přidělenou jinou barvu. Soutěžící v každé skupině měli nejdříve hledat dílky rozstříhaného halloweenského obrázku (ve své barvě) a poté se pokusit uvést celý obrázek do původního stavu. Nejrychlejší skupina získala pro své družstvo 2 čarodějné žetony, ostatní skupiny, které úspěšně složily obrázek, obdržely po jednom žetonu...

   V úterý jsme se vrhli do soutěže nazvané O pohár Baby Jagy. V této soutěži se Upíři a Dýňáci  mimořádně spojily a celé 3. oddělení soupěřilo se 4. oddělením družiny. A jak název napovídá, bylo o co stát. I když jsme si po pravdě řečeno vůbec nedovedli představit, co všechno mohla výše zmíněná Baba Jaga přimíchat do poháru pro vítěze. Prasečí ouška, sušené kobylí nožičky nebo možná netopýří chlupy? Ne. Vždyť tato Baba Jaga, často nazývaná Ježibaba, je jedničkou české gastronomie a má v malíku všechny pochoutky české kuchyně (hlavně perníky, ze kterých v dobách nedostatku stavebního materiálu dokázala postavit celou chalupu). Měla to být zkrátka dobrota a měl jí být celý pohár... A tak, hnáni vidinou vyhrané laskominy, pustili jsme se do první disciplíny nazvané Let Baby Jagy, v níž jsme si vyzkoušeli, co všechno musí tato nebohá babka, zcela oproštěná od všech pozemských statků a neznalá možností, které skýtají moderní dopravní prostředky, každodenně podstoupit, než na polorozpadlém koštěti staré výroby doletí až do svého doupěte. Naším úkolem v této disciplíně bylo nasednout na koště a proletět určenou dráhu, přičemž jsme kombinovali běh, chůzi v podřepu a skoky snožmo, a to vše ve vší opatrnosti a na koštěti. Skupina, která se zvládla prostřídat rychleji, získala 1 bod... Druhou disciplínou byla Ježibabí škola. Každý hráč měl za úkol za pomoci koštěte kutálet papírový míček až na určené místo, kde vzal míček i koště do ruky a ještě k tomu vybral z hromádky kartiček jednu v barvě svého družstva a běžel zpět. Tam ho vystřídal další hráč. Po vysbírání všech kartiček, z nichž každá obsahovala pouze 1 písmeno, měla obě družstva poskládat co nejvíce halloweenských slov. Úspěšnější družstvo si připsalo na své konto 1 bod... Poslední disciplína byla rozhodující. Nesla název Ježibabí hokej a její podstatou bylo dokutálet pomocí koštěte těžký míč medicimbal z jednoho místa na druhé, přičemž v půli dráhy bylo nutné obkroužit několik kuželů a přitom ztratit co nejméně času... Po absolvování poslední disciplíny byl vítěz jasný – stalo se jím 3. oddělení a získalo tak slibovaný pohár Baby Jagy plný ježibabích dobrot, ze kterého byla nakonec menší část přidělena i poraženým soupeřům za jejich snahu a odhodlání bojovat až do konce...

   Středa byla pro soutěžící příjemným relaxační dnem, neboť nás čekalo vyrábění jednoduchého a praktického halloweenského stínítka-lampičky, která měla posloužit při plánované odstávce elektrického proudu, jež nás měla potrápit o několik dní později...

   Ve čtvrtek jsme se pustili do toužebně očekávané soutěže nazvané Čarodějná kuchyně s čarodějnicí Kuchtimírou. Soutěž pro všechny jedlíky? Nikoli. Všichni milovníci jídla se museli pořádně obrnit trpělivostí a nechat si zajít chuť (alespoň na nějakou dobu). Všechny ingredience použité v této soutěži byly opravdu určeny ke konzumaci, nicméně až po skončení soutěže. S tím také souvisela určitá hygienická opatření, která bylo nutné zavést (viz dále)... V této disciplíně jsme se vrátili k našemu původnímu rozdělení na Dýňáky a Upíry a čekaly nás celkem 4 disciplíny. První z nich nesla název Žížalkový lektvar. Každý soutěžící měl za úkol pomoct čarodějnici Kuchtimíře připravit ingredience na tento lektvar. Jinými slovy - za použití dvou párátek postupně dopravit všechny gumové žížalky z talíře do hrníčku (po jedné!). Skupina, která se stihla rychleji vystřídat, si na konto připsala další čarodějné žetony... Druhá disciplína s názvem Kouzelné muffiny ukládala soutěžícím „upéct“ muffiny pro prababičku čarodějnice Kuchtimíry. Každý dostal čajovou lžičku a měl za úkol postupně přenášet ingredience z misky na talíř, který ležel na jiném stole. Každá upuštěná ingredience válející se na podlaze znamenala pro danou skupinu ztrátu čarodějného žetonu, neboť plýtvání surovinami je dle čarodějnice Kuchtimíry naprosto neodpustitelné. Úspěch mohl tedy mít pouze jedinec, který si i při zvyšujícím se tempu dokázal  zachovat obezřetnost a opatrnost... Ve třetí disciplíně nazvané Čarovný talíř se soutěžící pokoušeli připravit obložený talíř na halloweenský celorepublikový slet čarodějnic. Na začátku byla soutěžní ruka každého soutěžícího navlečena do hygienických rukavic a operace mohla začít :). Podstatou bylo jednou rukou opatrně nabírat ingredience dle předepsaného receptu (který byl pro obě skupiny stejný), pokládat je na velmi křehký oplatkový talíř a ten poté přenést na stanovené místo. Soutěžilo se po dvojicích – rychlejší ze dvojice si pro svou skupinu připsal 1 bod, skupina s větším počtem bodů získala na konci čarodějné žetony... V poslední disciplíně jsme chystali pokrm podle Tajného zvířátkového receptu čarodějnice Kuchtimíry. Nejdříve museli soutěžící dojít na stanovené místo, kde si vybrali 1 lísteček s receptem, poté se vrátili „do kuchyně“ a měli za úkol opět navléct rukavici a vylovit z misky co nejrychleji sušenku s obrázkem stejného zvířete jako na daném receptu…

   V pondělí jsme se pustlili do sčítání čarodějných žetonů a o vítězi bylo hned jasno. S celkem velkým odstupem zvítězilo družstvo Dýňáků, které si za odměnu rozdělilo téměř všechny nedotčené! sladkominy z Kuchtimířiny čarodějné kuchyně. A poražení? I pro ně se samozřejmě něco našlo. Čarodějnice Kuchtimíra totiž dobře  ví, že snahu je třeba ocenit, a tak při svých nákupech v nejmenovaném obchodním řetězci „přihodila“ do nákupního košíku i pár dobrot pro poražené družstvo...

   Nakonec můžeme s klidným svědomím říct, že mírné zpoždění neubralo našemu Haloweenskému týdni nic na kvalitě. Ba naopak, vydařil se nad očekávání. A tak jsme odcházeli s příjemným pocitem, dobře nasyceni a obohaceni o nové zážitky a zkušenosti. Kdo ví, co si na nás Halloween připraví příští rok...

Mgr. Kristýna Jandíková