Třídní pravidla

    Ve čtvrtek 12. října navštívila naši třídu paní školní psycholožka a spolu s žáky pracovala na vytvoření společných třídních pravidel. Každý z žáků napsal na velký arch papíru svůj návrh pravidla, které by mělo ve třídě platit. Po prodiskutování všech návrhů zakroužkovala paní psycholožka ty, které se nejvíce opakovaly a spolu s žáky tak vytvořila naše letošní pravidla. 

Mgr. Jiří Mrázek