Rok s jablůňkou

    Ve čtvrtek 12. října jsme v 1.A v rámci tematického vyučování prožili rok života jabloně. Nejdříve jsme zkoumali jablka, která si žáci donesli: barvu, tvar, vůni, chuť. Dramatizací jsme si prožili růst jabloně ze semínka. Během uvolňovacích cviků při psaní jsme si zazpívali písničku Koulelo se, koulelo červené jablíčko. Povídali jsme si o tom, že tak, jak je jedinečné každé jablko, je i jedinečný a neopakovatelný každý z nás. Potom se žáci rozdělili do výukových center a společně plnili různé úkoly: přiřazovali jablka s příklady ke stromům se správným výsledkem, porovnávali délku červíků, kreslili jablíčko, soutěžili, kdo vymyslí nejvíce vět o obrázku podzimu, skládali puzzle jablíček s písmeny, vyhledávali stejná písmena, dávali si hádanky o zahradním nářadí, třídili ovoce a zeleninu a vyhledávali, které se sklízí na podzim. Na závěr jsme si přečetli pohádku O jablůňce od Eduarda Petišky, při které děti vybarvovaly, jak vypadá jablůňka v různých ročních obdobích. Žáci pracovali pilně jako včeličky. 

Mgr. Jitka Coufalová