Návštěva Technického muzea v Brně

              Přesně na konci prvního pololetí – 31. 1. 2019 jsme s páťáky zavítali do Technického muzea. Kromě prohlídky technických památek a zajímavostí se tu konalo i tradiční vydávání pololetního vysvědčení.

V muzeu se nás ujal pan průvodce, se kterým jsme navštívili Salon mechanické hudby a Uličku řemesel. Kromě toho se žáci v Technické herně seznámili zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Na rozdíl od ostatních expozic se v herně řídili hlavní zásadou: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte.

Tak jako vám v hospodě před odchodem všechno řádně spočítají, vystaví konečný účet a vy musíte zaplatit celou útratu, tak se našim žákům dostalo zúčtování v dobové hospodě U Pavlíků v Uličce řemesel. Účet za celé pololetí měl podobu výpisu z vysvědčení. Kdo se snažil, „platil“ tedy součtu méně než ten, kdo více lenošil a méně se učil.

 

                                                                                                          Mgr. Michal Řihánek