Slovanská epopej

      V úterý 3.6. jsme zamířili do Moravského Krumlova. Čekala nás exkurze na výstavu obrazů Alfonse Muchy. Nejdříve jsme se zastavili u kaple svatého Kryštofa. Pokochali jsme se nádherným výhledem na město. Po krátké procházce a občerstvovací zastávce v cukrárně na náměstí jsme netrpělivě čekali na nádvoří zámku na naši průvodkyni. Průvodkyně nás upozornila na zabezpečovací zařízení u každého obrazu a varovala nás, ať nechodíme příliš blízko, jinak bude zařízení hlasitě pípat. Samozřejmě, že se zařízení několikrát ozvalo. To proto, že obrazy byly skutečně obrovské a úchvatné a lákaly k bližší prohlídce. Po nezbytném nákupu suvenýrů jsme nastoupili do autobusu, někteří si prohlíželi své fotografie obrazů a jiní podřimovali, zmoženi úžasnými zážitky.

M. Janošová