Dramatické odpoledne v družině

 Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. října jsme prožili dramatické odpoledne v naší družině. Drama se opravdu konalo, i když nedošlo k žádné loupeži a ani jeden živý tvor neutrpěl újmu. Naopak, byl to příjemný zážitek. Dalo by se tedy říct, že jsme se dramaticky pobavili. Již název napovídá, že naše dvě odpoledne zcela ovládly dramatické hry a soutěže. A protože bylo nebývale pěkné a teplé počasí, zakusili jsme atmosféru divadla pod širým nebem (hrušovanské shakespearovské slavnosti J).

   Ve čtvrtek jsme začali malou soutěží. Rozdělili jsme se na 2 skupiny a zkusili si, jak těžké je  pantomimicky ztvárnit různá povolání. Skupiny se střídaly – nejdříve jedna předváděla a druhá hádala, poté se role obrátily. Některá povolání šla jako po másle, jiná nám dala poněkud zabrat (potrápil nás třeba zedník, naprosto pantomimicky neznázornitelným se ukázal například řezník)…

   Další na řadě byla dramatická hra nazvaná Pět postav. Tentokrát jsme se rozdělili na skupinky po 6 hercích. Každá skupina si vylosovala kartičku, na které byly napsány 4 věci či postavy. Čtyři osoby ze skupiny si rozdělili všechny zadané role, páté osobě skupina vymyslela libovolnou roli a poslední osoba představovala vypravěče. Jeden z herců plnil zároveň funkci kapitána a režiséra v jedné osobě, tudíž osoby nadmíru důležité a moudré, jejíž rozkazy se plní bez odmlouvání (ne nadarmo se přeci říká, že režisér a maminka mají vždycky pravdu J). Kapitáni měli také právo rozhodnout na konci o výši „výplaty“ pro jednotlivé herce (dle jejich zásluh).  Po rozdělení rolí, které bylo protahováno přemítáním o oblíbenosti té či oné postavy a diskutováním některých herců o naprosté nutnosti svěřit určitou roli právě jim, mohly skupiny přistoupit k hlavnímu úkolu - nazkoušení bláznivé pohádky, v níž měly vystupovat všechny zadané postavy. Z celkem tří skupin se na konci hned 2 umístily na prvním místě za excelentní herecký výkon, poslední skupina získala pouze odměnu za snahu, neboť se při předvádění „naostro“ nechala až příliš unést. Nicméně nebyla to žádná tragédie (i opravdoví herci to někdy přeženou) a my jsme si díky tomu alespoň vysvětlili, kde herci udělali chybu, aby se jí při další příležitosti nedopustil někdo další. Po zhlédnutí všech pohádek následovalo vyhodnocení a rozdělení zasloužených výplat…

   V pátek nás čekala poněkud náročnější dramatická zábava s názvem Živé obrazy. Naše skupinky si vylosovaly kartičku s názvem některé známé české pohádky a jejich úkolem bylo pomocí 5 obrazů tuto pohádku znázornit, a to zcela bez použití slov a pohybů. Musely zkrátka vytvořit 5 živých obrazů připomínajících zastavený film, přičemž každý z nich charakterizoval určitou fázi dané pohádky. I přes neblahé předpovědi o příliš velké náročnosti této zábavy předvedly všechny skupiny naprosto famózní podívanou, za kterou by se nemusel stydět kdejaký profesionální herec...

   Obě naše odpoledne byla velmi zábavná a jsou důkazem toho, že děti z naší družiny mají cit pro drama a nesporný herecký talent. Proto jistě nikoho nepřekvapí, že do budoucna plánujeme  další dramatická odpoledne...

Mgr. Kristýna Jandíková, vychovatelka