Co se u nás děje

 Také Vám Vaše děti na otázku jak ses měl(a), co jste dělali, odpovídají ale nic, už si to nepamatuju,….?  Ráda bych Vám zde nastínila ty nejčastější a nejoblíbenější činnosti v naší družince.

    Běžný pobyt dětí nezahrnuje pouze pobyt ve třídě nebo na školním dvoře, ale pravidelně navštěvujeme i školní tělocvičnu, kde hrajeme převážně pohybové hry. Zvlášť v poslední době si děti mimo jiné velmi oblíbily hru na „rybičky v obdélníku“, kdy se snaží proběhnout mezi třemi hráči – rybáři na druhou stranu tělocvičny. Tato hra a „podlézací honička“ (kdy chycený hráč musí zůstat rozkročený stát a čekat, dokud ho někdo podlezením neosvobodí) jsou tak oblíbené, že je děti vyžadují při každém pobytu v tělocvičně.

    Ve třídě je pak čeká pravidelná odpočinková četba (momentálně pověstí z Vysočiny), soutěže v rámci celoroční hry (např.: Čínská restaurace – pomocí dvou pastelek přenést polystyrenové kuličky do krabičky), vyrábění zajímavými výtvarnými technikami (např.: otiskování pet lahve, vytváření efektu zamrzlých oken pomocí fólie, apod.), kolektivní hry (městečko Palermo, židličkovaná, kompot aj.), a také oblíbené družinové bingo, kde starší děti ve dvojicích s mladšími získávají razítka, která vyměňují za body do celoroční soutěže.

    Samozřejmě mají děti také prostor pro volnou hru, kde využívají omalovánky, kvízy, hrají kvarteto nebo staví ze stavebnic Seva a Lego. Zapálení stavitelé se neomezují na stojící modely jako jsou  např.: domy, ale staví i pohyblivé modely, které využívají k dalším hrám.

    V naší družince se toho děje opravdu hodně a já jsem ráda, že se dětem pestrý program líbí. 

Bc. Petra Horňáková