Září

 

Září ve II. A

Babí léto jsme si užili procházkou k rybníku, zahájili jsme výuku plavání

v Hustopečích a navštívili knihovnu.