Výlet do Brna

 

Výlet do Brna

 

V pátek 16. 9. 2016 se vypravily třídy 3.A a 3.B na poznávací výlet do našeho krajského města Brna.

Nejdříve jsme absolvovali procházku centrem Brna s průvodkyní informačního centra. Ukázala nám Starou radnici, Kapucínskou hrobku, Římské náměstí, Novou radnici, Biskupský dvůr, chrám sv. Petra a Pavla, náměstí Svobody a kostel sv. Jakuba s mužíčkem Nehaňbou. Povyprávěla nám několik brněnských pověstí, např. o brněnském drakovi, kamenné Johance, zazděném radním            a o obléhání města Brna Švédy – proč se v Brně zvoní poledne v jedenáct hodin.

Po obědě v odpočívací zóně u fontán na Zelném trhu jsme se přesunuli do divadla Reduta, kde nás čekalo představení Brněnské pověsti. Prostřednictvím vyprávění krčmářky a jejích hostů, včetně čerta, se žáci seznámili s různými variantami pověstí o založení Brna a vzniku jeho názvu,         o brněnském kole a brněnském drakovi.

Cesta vlakem domů uběhla rychle. Žáci byli pochváleni za ukázněné chování na výletě. Zážitky se necháme inspirovat a rádi bychom některé pověsti zpracovali formou komiksového vyprávění.