Procházka obcí

 

Procházka naší obcí Hrušovany u Brna

 

 

V úterý 27. 9. 2016 jsme se vydali s žáky objevovat krásu obce s jejími kulturními a historickými památkami. K procházce s komentářem nás inspirovala procházka centrem Brna, kterou jsme absolvovali v polovině září za přítomnosti průvodkyně z Informačního centra města Brna. Nejdříve jsme ve škole nastudovali plánek obce, který loni vyrobili žáci třetího ročníku s paní učitelkou L. Šnajnarovou. Na plánku jsou vyznačeny všechny důležité budovy. Při prohlížení internetových stránek a hledání informací o naší obci se nám však nepodařilo najít žádnou videoprezentaci obce. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme zrealizovat vlastní prezentaci Hrušovan u Brna. Žáci se doma naučili informační texty k významným budovám a památkám obce a vyrazili jsme do „terénu“. Chtěli jsme se také podívat na originální smírčí kříž, o kterém vypráví hrušovanská pověst.

Naše trasa vedla kolem radnice, školy, letního kina, hasičky, obecního rybníku až k fotbalovému hřišti a Loosově vile. Dále jsme šli ke knihovně, zdravotnímu středisku u nádraží a podchodem až k ville Martha. Prohlídli jsme si dominantu obce – bývalý cukrovar. Pokračovali jsme poli kolem vinohradů až ke smírčímu kříži a odtud zpět ke kostelu, památnému kříži a pomníkům obětí světových válek. Na závěr jsme si ve třídě povídali o tom, co oceňujeme na naší obci, co se nám v ní líbí, ale také, co bychom rádi, aby zde do budoucna bylo, co zde chybí.

           

 

 

Zapsala Jitka Coufalová