Začátek školního roku

     Letošní školní rok ve školní družině jsme začali postupným seznamováním, protože letos se v našem oddělení sešli žáci ze čtvrtých a druhých tříd, kteří se dříve z družiny neznali.

Seznámili jsme se s pravidly družiny, každý rok si připomínáme bezpečnostní pravidla provozu školní družiny.

     Tento školní rok máme také nový systém propouštění ze školní družiny. Systém Bellhop, který jsme zavedli, nám umožňuje lépe organizovat družinové skupiny a kontrolovat pohyb žáků v době kroužků, obědů a odchodů ze školní družiny.

      Jelikož nám počasí přeje, snažíme se pobývat na školním dvoře a zahradě, kde děti hrají různé míčové hry.  Ve školní družině převažuje chlapecká část, děvčat je zde opravdu málo a od toho se odvíjí  naše činnosti.

      Ve třídách se věnujeme pracovním a výtvarným činnostem. Naplňujeme také cíle vzdělávání dle ŠVP pro školní družinu. Zapojili jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem.“ Pokud nám  čas dovolí, snažíme se přečíst každý den alespoň jednu pohádku nebo povídku. Ve čtení se střídáme a  snažíme se o kultivovaný čtený projev. Děti si v družině vzájemně pomáhají a snaží se být ohleduplní k mladším kamarádům.

 

Bc. Jana Houserová

   vychovatelka


Zobrazuji fotografii z celkového počtu 2