Návštěva botanické zahrady

    V pátek 27. září navštívili žáci pátých tříd botanickou zahradu u přírodovědecké fakulty. Zúčastnili se komentované prohlídky skleníků, kde si prohlédli floru tropických i subtropických oblastí různých částí všech našich světadílů. Největší zájem vzbudily masožravé rostliny, množství kaktusů a obrovské palmy. Škoda jen, že leknín Viktorie královská byl již zazimován. 

Mgr. Jiří Mrázek a Mgr. Monika Betášová, tř. učitelé