Den Země a Dopravní bojovka

        V polovině dubna jsme se začali připravovat na Den Země. S prvňáčky jsme si povídali o naší planetě a všem co jí prospívá i škodí. Debatovali jsme o udržitelném způsobu života, třídění odpadu, apod. Nejvíce však děti zaujalo, když měly zkusit tipnout, jak dlouho se určité věci v přírodě rozkládají, než se rozpadnou docela. Paradoxně těm co se nejrychleji rozkládají, přiřazovali nejdelší čas a naopak. Byli pak překvapeni, jak to ve skutečnosti je.

         O pár dní později jsme uspořádali spolu s 2. a 4. oddělením Dopravní bojovku v tělocvičně. Děti se rozdělily na skupinky. V každé byl jeden prvňáček, jeden druhák a jeden třeťák. Děti pak chodily po stanovištích a za správné odpovědi získávali písmenka. Úkoly byly z dopravní výchovy a prověřovaly základní znalosti dětí (např.: cyklista má mít helmu, číslo na policii, hasiče, záchrannou službu, co udělám, než vstoupím do vozovky apod.). Písmenka sama o sobě nic neznamenala. Až po projití všech stanovišť dostaly děti kartičku, kam podle značek písmenka vypsaly a vyšla jim tajenka. Všem skupinkám se podařilo úspěšně tajenku vyluštit.

Bc. Petra Horňáková