Září

     Začátek školního roku jsme se zahájili vyprávěním zážitků z prázdnin. Protože se naše skupina již dobře zná, nebylo nutné nějaké velké seznamování. Proto jsme se  hned pustili do práce. Představili jsme si naši celoroční akci, kdy budeme tvořit družinový sešit. Každý měsíc si budeme připomínat, co se nám v družině povedlo, co nového jsme se naučili, co bychom chtěli v rámci družiny podniknout. Připomeneme si významné dny každého měsíce. Na konci školního roku si z těchto měsíčních listů vyvážeme sešit, který by nám měl připomínat celý rok ve školní družině.

     Každý den se snažíme, abychom se k sobě chovali ohleduplně, aby nás práce v šd bavila a mohli se spokojeně do družiny vracet. Hodně času trávíme na školním dvoře. Počasí nám přeje, tak se snažíme hýbat, co to jde. Převažují míčové hry a jiné pohybové aktivity.

    Ve třídách se věnujeme také výtvarné činnosti a různým jiným aktivitám. Dostatek času je i na individuální hry.

V měsíci říjnu plánujeme vycházku do okolí Hrušovan.

 

 

  Bc. Jana Houserová

vedoucí vychovatelka