Bioskop

Věda a příroda

 

 

V pondělí 27. 3. 2017 se vydaly obě třídy třetího ročníku na výlet do Brna, kde se vystřídaly u dvou zajímavých aktivit.

Jednou z nich byl výukový program Věda nás baví ve vědeckém centru Kampusu MU zvaném Bioskop. Studenti chemie a biologie se žáky oblečenými do bílých plášťů vyzkoušeli několik pokusů se změnami skupenství látek a rozkladu světla. Pomocí chemické reakce kypřícího prášku s octem, kterou vznikal plyn, žáci nafoukli gumové rukavice. Pozorovali účinek výparů octa na hořící svíčku, až její plamen zhasl. Míchali základní barvy na doplňkové a pozorovali rozklad barev spektra na lakmusových papírcích. Největším zážitkem po vyluštění křížovky bylo propichování bublin, které vznikly reakcí po smíchání teplé vody, suchého ledu a jaru.

Druhou aktivitou byla návštěva přírodní rezervace Kamenný Vrch, která je známá jako největší lokalita na jaře kvetoucích konikleců ve střední Evropě. Loučky a step byly posety modrofialovými květy v plné kráse. Tabule naučné stezky nám přiblížily faunu a flóru zdejšího biotopu a výhled z rozhledny nám zase přiblížil celý areál kampusu, který jsme navštívili.

            Počasí nám přálo, teplé sluneční paprsky nás brzy zahřály po ranním mrazíku. Vše proběhlo hladce a my jsme načerpali další životní zkušenosti a zážitky.

 

Zapsala Jitka Coufalová