Výstava

    Poslední pátek v září navštívila třída 1. A výstavu Říkadla a Zlatovláska v klášteře v Rajhradě. Paní průvodkyně zapojila děti a s využitím maňásků a dramatizace si zahráli pohádku o Zlatovlásce. V další části programu si každý našel aktivitu podle svého zájmu. Někteří již čtenáři doplňovali rýmy do básní, jiní lovili písmenka, zkoušeli napsat své jméno na psacím stroji, nakreslili křídami ilustraci k pohádce, odpověděli na hádanky nebo skládali říkadla jako puzzle. Na závěr si zopakovali první sloku z veršované verze pohádky od Josefa Kainara. Poprvé jsme společně zvládli jízdu vlakem i pěší přesun do kláštera a zpět. 

Mgr. Jitka Coufalová