Leden

Vánoční prázdniny  uběhly  jako voda  a za chvíli máme pololetí. To znamená, že už máme  polovinu školní roku za sebou. Ještě je před námi ale  spousta  práce, zábavy   a různých aktivit.

   V měsíci lednu se zaměřujeme v družině především  na pohyb a zdravou stravu. Což se po vánocích hodí.  Snažíme se pobývat na školním dvoře, v tělocvičně, kde děti hrají různé míčové hry a soutěží mezi sebou. Čekáme na vhodné počasí  abychom mohli vyrazit na vycházku po okolí Hrušovan.

    V družině  převládají   činnosti  odpočinkové, výtvarné a pohybové.  Také si každý den čteme a hádáme různé  hádanky,  luštíme  rébusy a hlavolamy. Rozvíjíme  si  představivost.  Děti velice baví i práce s interaktivní tabulí, kde se snažíme procvičovat různé matematické a jazykové dovednosti. Děti mají také prostor pro odpočinek a relaxaci. V rámci družiny i nadále pokračují dva Čtenářské kluby. V měsíci únoru jako již každý rok proběhne Psaní dopisů. Do této akce je zapojená celá škola. Každý se těší, kolik dopisů dostane. Všichni vyhlížíme nějakou sněhovou vločku, která by nám alespoň trošku připomněla zimu.

 

 

Houserová Jana

  vychovatelka