Královská audience a pasování nových členů na rytíře Družinového království (16. 9. 2022)

    Na začátku nového roku se naše Družinové království opět chystalo na slavnostní přijetí nových členů. Tento rok jich nebylo mnoho, neboť nedošlo k nijak výraznému odlivu původních rytířů. I přesto se ale na tento rituál všichni členové těšili, protože je to zároveň oslava dalšího roku v našem království…

   Jak se blížil onen slavný den, zvyšovala se v království intenzita příprav. Všichni se poctivě chystali, aby nenechali nic náhodě. Bylo třeba nachystat slavnostní tabuli, medaile a dary pro nové členy, pasovací meč a slavnostní hábit pro krále a další nezbytnosti. A pak to nastalo. Slavnostní fanfáry znějí, stoly se prohýbají pod tíhou vybraných dobrot, přichází král s nablýskanou pasovací zbraní v ruce…

   Každý nový člen vždy prošel čestnou uličkou, poklekl před krále, který ho pasoval na rytíře Družinového království, a poté obdržel pamětní medaili a malý dárek. Po pravdě řečeno, celý ceremoniál se odehrál během dvou minut, neboť z pěti nových členů se dostavil pouze jeden (ostatní zřejmě skolila nejmenovaná choroba nebo měli neodkladné pracovní povinnosti). To však krále ani jeho věrné rytíře nijak neodradilo a nezmenšilo jejich nadšení, protože každá příležitost k oslavě je vždy vřele vítána. A tak po krátkém pasovacím rituálu nastala neméně oblíbená část celého obřadu – slavnostní hostina. Všichni nejdříve pozvedli číše a připili na nové členy i na úspěšný rok a poté se pustili do hodování…

   Doufáme, že se letošní rok v našem Družinovém království vydaří alespoň tak jako ten loňský a že si užijeme spoustu zábavy a legrace smiley

 

Kristýna Jandíková