Zahájení šk. roku

     Už jsou to tři týdny, co se děti vrátily po prázdninách do školních lavic. Ruku v ruce s vyučováním začala fungovat i družina. V každém ze čtyř oddělení se objevily nové tváře prvňáčků, které se seznámily se svými spolužáky, s  vychovatelkami a personálem školy.  Prohlédly si třídy, tělocvičnu a ostatní učebny, ve kterých budou v rámci družiny pobývat.

    Dokud nám přeje počasí, snažíme se co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu. Na školním dvoře hrajeme míčové hry, soutěžíme nebo si jen tak povídáme. Ve třídách lepíme, stříháme, kreslíme. Tématem školního vzdělávacího programu pro měsíc září je: Obec, v níž žijeme. Tento týden – Škola.

    Vyprávíme si o škole, o budově, o lidech ve škole, o tom do jaké školy chodili naše babičky a dědečkové, co by děti ve škole změnily, co se jim líbí.

Poslední týden v září se chystáme na vycházku. Snad nám vyjde počasí. 

Jana Houserová