Lednový čas

              V lednu jsme se konečně dočkali zimního počasí, které přineslo i trošku sněhu. Děti si užily sníh hlavně na sokolovně, kde stavěly sněhuláky.

Už nám pomaloučku začíná jaro, na které se všichni moc těšíme. Vyzdobíme chodby a třídy jarní tematikou. Ve třídách se věnujeme převážně výtvarným činnostem, soutěžím a jiným odpočinkovým aktivitám.

Sportovní hry a pohybové činnosti realizujeme ve školní tělocvičně. Od ledna se školní družina zapojila do projektu, který podporuje čtenářskou gramotnost. V rámci tohoto projektu probíhají dva kroužky - Čtenářské kluby. Cílem klubu je naučit děti lépe ovládnout čtenářské techniky, ukázat, že kniha může být velké dobrodružství, že si ji mohou užít a odnést si z ní pozitivní zážitek.

 

Houserová Jana

vedoucí vychovatelka