Vánoční posezení ve třídě

    13.12.2017 jsme ve tři čtvrtě na pět šli připravovat besídku. Nachystali si cukroví, rozprostřeli na lavice ubrusy a položili na jednu lavici Ježíška v kolébce.

    V 17 hod. paní učitelka pustila do třídy rodiče a Honza je uvítal. Zazpívali jsme píseň Hvězda betlémská a vyprávěli příběh Ptačí koledníci. Adéla nám zahrála na flétnu píseň O šípkových růžích a Ukolébavku pro Vojtíška. Kdo chtěl, mohl si vyrobit hvězdu z papíru. My, třída, jsme opustili jeviště, ale Bára s Amálkou zůstaly, protože začaly s předváděním vánočních zvyků. Bára s Amálkou předvedly pouštění lodiček, Marie s Ivetou tradici sedmi hrnečků, Petr a Eliška házeli střevícem. Jana s Anežkou rozkrajovaly jablko.                                              

    Po krátkých mini dílničkách jsme zazpívali písničku Prosinec a u rozsvíceného vánočního stromku před školou koledy. Myslím, že se to líbilo, i když já měla z počátku strach, jak to dopadne. 

(Šárka S.)

 

    Dne 13.12.2017 jsem o půl páté odpoledne zpívala s pěveckým kroužkem Hruščata v tělocvičně.

    V pět hodin jsme šli do třídy, abychom předvedli rodičům naši besídku. Na začátku jsme zazpívali Hvězdu betlémskou a odrecitovali Ptačí koledníky. Dále jsme předvedli vánoční zvyky. Já a Amálka jsme ukázaly pouštění lodiček, Maruška s Ivetkou zvyk sedmi hrnečků. Petr s Eliškou házeli pantoflem a Jana s Anežkou rozkrajovaly jablka. Rodiče si mohli v mini dílničce vyrobit hvězdu.

    Na konec besídky si všichni zazpívali píseň od Zdenka Svěráka Prosinec. Poté jsme šli dolů před stromeček zazpívat koledy.

    Troufám si říct, že všem rodičům se besídka líbila. Mně se líbila moc.

(Bára St.) 

Mgr. Vladimíra Oulehlová