Škola v přírodě

    Na školu v přírodě jsme jeli do Kletečné u Humpolce. Po příjezdu na místo jsme museli čekat dvě a půl hodiny na ubytování. Když jsme se ubytovali a vybalili si věci, začal program. Tématem byl pravěk. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny – Kosti, Brňáci, Vlci a Mrtvé žáby. Já jsem patřila do skupiny Kosti. Oskar byl náčelník, Radim byl jeho učedník, já jsem byla šamanka a Jíťa  byla moje učednice.        

   První den jsme stříleli z luku, bojovali s kyjem, hledali zajícomuta a házeli po sobě látkovými kameny.

   Druhý den po snídani nám paní učitelka rozdala pracovní sešity a učili jsme se. Po odpoledním klidu ve dvě hodiny opět začal program. Bojovali jsme o mamuta. Bojovalo se látkovými kameny. Obě skupiny (Kosti a Brňáci) měly svou jeskyni, v níž byl mamut (pytel). Cílem hry bylo ukrást soupeřům z jeskyně mamuta. Další hra byla o tom, že si každý hráč ze skupiny se zavázanýma očima bránil svůj strom. Hráči druhé skupiny se jim pokoušeli nasadit ke stromu parazity (barevné papírky s obrázky). Poté jsme vyráběli pasti tak, aby fungovaly. Já se svojí skupinou jsem vyráběla past na myš. Po večeři jsme hráli divadlo. Naše skupina hrála „Jak lovci v lese našli automut.“

    Třetí den jsme se po snídani učili a odpoledne jsme opět měli program. Bojovali jsme v kruhu s kyjem (vždy po dvou), stavěli mapu z přírodnin a poté na ní hráli hru s lovci, které jsme nasbírali z předchozích her. Večer měla být stezka odvahy. Zase jsme se rozdělili do skupinek. Kluci, kteří vyrazili před námi nás varovali, že viděli divočáka. Na stezku odvahy už nemohl nikdo kvůli bezpečnosti jít.

   Čtvrtý den ráno jsme se po snídani shromáždili na terase před restaurací a mohli jsme dávat animátorům různé otázky. Pak jsme měli volnou zábavu (boj s kyjem, lukostřelbu atd.). Po obědě jsme vyrazili domů do Hrušovan.

   Na škole v přírodě se  mi nejvíce líbila lukostřelba a boj o mamuta.

Hana Juráková, V. A     

 

Škola v přírodě

   Začalo to 15.5., kdy už jsme čekali před školou. Nasedli jsme a autobus se rozjel. Na místě nás čekalo překvapení. Dvě hodiny jsme museli čekat na pokoje. Všichni se vybalovali a rozdělili si postele. Já jsem byla v pokoji 403.

   Začal program. Čekalo se, co se bude dít. Rozdělili jsme se do čtyř skupin, ve kterých byli různě namíchaní páťáci, čtvrťáci a druháci. Poté se vybíralo jméno, pokřik, vedoucí a šaman/ka. Byla jsem v týmu Kosti. Nejdřív bylo trénování s kyji a lukostřelba. V druhé části dne jsme hledali zajícomuta a stříleli jsme kameny.

   Další den ráno jsme se trochu učili, ale odpoledne už byl program. Měli jsme získat kůži mamuta, postavit past na pravěké zvíře a ochránit strom před parazity.

   Třetí den ráno strašně pršelo, ale naštěstí odpoledne takový liják nebyl. Byl souboj s kyji, stavěli jsme mapu, přenášeli jsme oheň a přehazovali jsme si otrávenou mršinu.

   Čtvrtý den jsme se všichni balili, uklidili mapu z přírodnin, rozdaly se všechny diplomy a našich animátorů jsme se mohli na něco zeptat. Následovalo velké loučení a odjezd. Na cestě nás zdržela kolona, ale domů jsme nakonec dojeli. Nejvíc se mi líbily pasti.

Jitka Skalická, V. A