Vycházka s ježkem

          Na jedné z našich pravidelných vycházek se k nám přidal ježek. Byl to šibal a nachystal si pro děti spoustu úkolů. Myslel si totiž, že je děti nedokážou splnit. Hned prvním úkolem chtěl vyzkoušet jejich schopnost odhadnout výšku. Děti měly najít na trase vycházky nejvyšší strom a pohladit jeho kůru. Nikdo se ovšem nedal vykutáleným ježkem nachytat a bez problémů všichni nejvyšší strom našli a stejně dobře splnili i jeho další úkoly.

Bc. Petra Horňáková