Podzim ve školní družině

     Naše oddělení navštěvují jen žáci prvních tříd, proto probíhal začátek školního roku ve znamení seznamování se školou, družinou, hračkami a pravidly třídy. Hráli jsme seznamovací hry.

     Každý den si čteme pohádku nebo příběh z dětské knížky. Zapojili jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem“. Společně jsme si přečetli následující knížky: Pohádkový dědeček, Neotesánek, Johanka a malé prasátko.

    Vydali jsme se na procházku do okolí naší školy, kdy jsme měli možnosti pozorovat nejen krásy ale i změny podzimu, který hýří všemi barvami. Cestou jsme nasbírali přírodniny. Ty jsme následně využili při kreativním tvoření. Děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky, při kterých vznikly krásné obrázky na naši nástěnku.

    Podzim jsme prožili nejen kreativně, ale i pohybem. V tělocvičně jsme hráli několik her, kdy se kluci a holky rozdělili do družstev, při štafetových hrách plnili rozmanité úkoly. Teplé slunečné počasí nám umožňovalo trávit spoustu času také na školní zahradě. Děti zde malovaly křídami, hrály míčové a pohybové hry.

 

                                                                                                           Gabriela Hulatová

                                                                                                                vychovatelka