Listopad

              Do měsíce listopadu jsme vstupovali společně. Halloweenské dovádění jsme vyměnili za společně strávený čas rodičů s dětmi v odpoledním programu Škola hrou aneb společně je báječně a navštívili jsme klienty Domu pokojného stáří. Místo reptání na pochmurné podzimní počasí po výměně letního času za zimní tmavá odpoledne jsme se rozhodli rozdávat radost lidem kolem sebe.

Babičkám a dědečkům ve ville Martha žáci přednesli několik podzimním básní a písní, které se od začátku roku naučili a obdarovali je společně vyrobeným obrazem poletujících draků nad plody obsypanou hrušní. Začátek listopadu je příležitostí nejen vzpomenout na ty, kteří již zesnuli, ale věnovat čas i těm, kteří jsou mezi námi a zaslouží si naši pozornost, a to obyvatelé villy Martha určitě jsou. Cestou zpět do školy jsme si zopakovali druhy stromů a žáci se radovali, že potkali své bývalé paní učitelky a kamarády z MŠ.

Během společného hravého odpoledne ve škole, které začalo ochutnávkou přinesených dobrot, měli rodiče se svými dětmi a příbuznými možnost vyzkoušet si, jak to chodí ve třídě 1. A. Vystřídali se na různých stanovištích u počítání s beruškami, skládání slov z písmen na tabulkách, hraní anglického pexesa na interaktivní tabuli, zápasili ve „fukobalu“ neboli přefoukávání míčku po lavici do branky spoluhráče, malovali veselé obrázkové hádanky ve dvojicích a skládali puzzle. Jedna maminka zavzpomínala na dobu, kdy se jako žáci střídali ve službě přikládání do kamen a kdy bývaly vyhlášeny uhelné prázdniny. Dále jsme vymýšleli co nejdelší věty se stejným počátečním písmenem na začátku slova. Rekord byl 7 P. Zkuste to také. Na závěr dostali členové rodin úkol najít někoho, koho ještě neznají a zjistit, jaké tři věci či zájmy mají společné. Myslím, že se odpoledne vydařilo. Určitě je to milejší, než se jen oficiálně setkat na třídních schůzkách.

Prvňáčci jsou moc šikovní. Již čteme ze slabikáře a začali jsme psát první písmena do písanky. Také jsme se začali chystat na Vánoce. Někdo to bere od podlahy, my jsme začali od stolu, a to etiketou stolování - držení příboru podle dvorního rádce pana L. Špačka. Ještě vyrobíme pár dárečků pro členy rodiny, o kterých si povídáme v prvouce a advent může začít.

 

Mgr. Jitka Coufalová