Plavecký výcvik

     Na naší škole se každým rokem uskutečňuje plavání pro žáky 2. a 3. ročníků. Plavecký výcvik je povinný a podle školního vzdělávacího programu je to nedílná součást tělesné výchovy. Děti absolvují celkem deset dvouhodinových lekcí v týdenním intervalu, které vedou zkušení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy v krytém bazénu v Hustopečích.

     A co plavání žákům přináší? Především radostný zážitek a zpestření výuky tělesné výchovy. Dále se rozvíjí orientační a psychomotorické schopností žáka, včetně jeho koordinaci pohybů a posílení zádových svalů. Žáci se učí vzájemné spolupráci a soustředění. Zvyšuje se síla, vitalita a pohyblivost celého těla. Dochází i k posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu. V neposlední řadě plavání podporuje chuť k jídlu a zlepšuje spánek.

     Termíny plavání: 14.9; 21.9; 5.10; 12.10; 19.10;  2.11; 9.11; 16.11; 21.11; 23.11; a slovo na závěr: „V zdravém těle, zdravý duch“.

 

Mgr. Iveta Bidrmanová