Návštěva galerie

 

Výlet do galerie v Brně

 

V pátek 18. 11. 2016 se vypravily třídy 3.A a 3.B na výchovně vzdělávací program V dílně středověkého mistra v Místodržitelském paláci v Brně.

Žáky čekalo lektorkou zprostředkované poutavé vyprávění nejdobrodružnějšího příběhu historie. Sedli si na polštářky, udělali si pohodlí a dívali se na „historický komiks bez bublin“ starý 500 let – výjev z velikonočních událostí ze života Ježíše Krista zaznamenaný na dřevěných deskách bývalého olomouckého oltáře z doby baroka. Žáci se dověděli, jak probíhala příprava malířských desek, barev a samotného obrazu. Jaké byly požadavky na výběr tovaryšů do mistrovské dílny a jakým způsobem tovaryši pracovali. Na závěr si žáci sami vyzkoušeli, rozděleni do skupin, vykreslit podle návodu jeden z obrazů.

Žáci byli velmi ukáznění, pozorní a téma jim nebylo cizí.

 

                                                                                                          Zapsala Jitka Coufalová