Andělsko-čertovský den

 

V pátek 6.12.2019 jsme si společně s žáky třídy 3.A udělali projektový den.

Děti mohly přijít v kostýmech čertů nebo andělů a čekaly je čertovské a andělské aktivity. Rozdělily se do skupinek, ve kterých plnily úkoly na stanovištích v budově školy. Za každý splněný úkol získávali razítko na svou čertovskou kartu. Za svoji práci pak byli odměněni.

V poslední hodině jsme si pak děti ozdobily perníčky, které pro nás připravila Amálka se svou maminkou. Každý tak odcházel domů s několika vlastnoručně ozdobenými perníčky.

                                                                Dita Kašparová