Nová třídní hra „Keltové“

 

Ve školním roce 2018/2019 si žáci V. A a V. B zahrají další třídní hru inspirovanou tentokrát našimi dávnými předchůdci, tajemnými Kelty.

Původ Keltů i jejich působení v Evropě je dodnes zahalen tajemstvím. Keltské kmeny se rozšířily ve starověku po celé pevnině i na území Britských ostrovů. Keltský kmen Galů si „zahrál“ i ve známém kresleném seriálu Asterix a Obelix. Jak známo, název jednoho keltského kmene Bójů dal i latinský název Čech Bohemia. Keltové obývali i území dnešní Moravy.  

Žáci se tedy prostřednictvím hry seznámí s historií keltské civilizace, s jejími zvyky a způsobem života. Dozvědí se, jaké měli Keltové schopnosti, jaké používali nástroje, kdo to byli druidové a jak vypadalo třeba takové keltské oppidum. 

Princip a pravidla hry jsou podobné jako loni. Naši mladí Keltové budou získávat za nejrůznější výkony a plnění úkolů keltské zlaté mince přezdívané duhovky. Na herním plánu budou postupovat až do cíle, Duhové jeskyně s pokladem. Žáci se zapojí i do skupinové práce tím, že se rozdělí na keltské kmeny, které budou za odměnu sbírat ingredience ke svým kouzelným zázračným lektvarům.

Cílem hry je motivovat žáky k plnění úkolů a dalších aktivit ve škole a tím současně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, jako je např. finanční gramotnost.

 

                                                                                                          Mgr. Michal Řihánek