O pohár Baby Jagy

     Měsíc listopad jsme s dětmi zahájili netradičními soutěžemi se 3. oddělením o symbolický pohár Baby Jagy. Všechny disciplíny měly mimo jiné prověřit týmového ducha každého oddělení, spolupráci dětí, jejich kamarádství a to, jak se dokážou prosadit ve skupině. Musím říct, že se toho zhostili velmi dobře.

    Už týden dopředu panovalo v naší družince napjaté očekávání a v den soutěže se v tělocvičně vedle sebe postavily dva vyrovnané týmy odhodlané vyhrát. Každá soutěž byla ozvláštněna tím, že ji děti musely absolvovat na koštěti jako pohádková Baba Jaga.

    V první disciplíně děti vybíhaly s koštětem po připravené opičí dráze a kombinovaným během (běh – skoky snožmo – běh v podřepu – běh) se dostávaly zpátky ke startu. Při druhé soutěži před sebou zametaly papírový míč a to slalomem mezi kužely. Na konci je čekaly poházené papírky s jednotlivými písmeny. Ty děti postupně přinesly zpátky svojí skupině a společně pak skládaly slova. Musela to ale být pouze slova spojená s již uplynulým Halloweenem.  Nakonec se družstva rozdělila na poloviny a každá se postavila na jeden konec slalomové dráhy. Děti vybíhaly jednotlivě a koštětem před sebou tlačily dost neposlušný medicinbal. Na druhém konci předaly „štafetu“ a vybíhal druhý hráč. Takto se skupiny vystřídaly. Všechny soutěže se měřily skupinám na čas a boj byl velmi vyrovnaný. Napětí v obou družstvech vyvrcholilo v poslední disciplíně, kdy našemu oddělení uteklo vítězství doslova „o délku koštěte“.

    Ale protože jsme se přišli hlavně pobavit a zasoutěžit si, nebyli jsme smutní a dětem ze 3. oddělení jsme jejich zasloužené vítězství přáli. A malá sladká odměna a body do celoroční soutěže, které děti za účast získaly, je usmířila úplně.

    Už se moc těšíme, až si s dětmi ze 3. oddělení znovu zasoutěžíme!

Bc. Petra Horňáková