Závody plachetnic

           Potom, co jsme se vydali na cestu na ostrov pokladů, jsme se rozhodli uspořádat závod našich plachetnic. Každý si vyrobil lodičku z papíru a vyzdobil ji tak, aby byla už z dálky dobře viditelná a snadno rozpoznatelná od ostatních. Potom se vydal každý kapitán se svou lodí na plavbu mezi útesy. Cesta to byla nebezpečná, plná nástrah a úskalí a nejedna loď ztratila mezi útesy orientaci a dostala se do problémů. Nakonec však všechny lodě i se svými kapitány dopluly šťastně do cíle.

Bc. Petra Horňáková