Den Země

     Letos na Den Země jsme si povídali o naší planetě, v hodině výtvarné výchovy jsme planetě dali podobu a napsali vzkazy. Potom jsme navštívili sběrný dvůr v Hrušovanech, kde se o nás velmi ochotně postaral pan Hodec. Vyčerpávajícím výkladem nám popsal vše o třídění a sběru odpadů. Teď už víme mnoho a budeme dělat vše dobré, co naší Zemi pomůže. 

Mgr. Markéta Dvořáková