Vánoční pohlazení

    Dne 13. 12. jsme pozvali všechny blízké na vánoční besídku. V půl páté jsme v tělocvičně viděli ukázku gymnastiky a sbor Hruščata nám zazpíval několik krásných vánočních písní. Potom jsme se přemístili do naší třídy.

    Úvodem žáci sborově přivítali všechny zúčastněné říkankou, zazpívali několik koled a vánočních písní.

    Besídka se vydařila. Hlasitým potleskem nám všichni dali najevo, že se jim vystoupení velmi líbilo.

Následovala ochutnávka vánočního cukroví, které přinesli žáci společně s rodiči.

    Pro zpestření si všichni mohli vyzkoušet hru „tangramy. Bylo kouzelné pozorovat rodiče i prarodiče, jak si se svými dětmi hrají.

    Ve třídě panovala pěkná předvánoční atmosféra. Celý program byl zakončen v osmnáct hodin před školou. Připojili jsme se k sedmému ročníku akce: „Česko zpívá koledy.“

Mgr. Pavlína Konečná