DUBEN VE 2. A

      Duben byl opravdu aprílový měsíc, kdy se střídalo počasí i naladění žáků. Přebytek energie jsme věnovali do tvorby výkresů do výtvarných soutěží, a to tématům Bezpečně do školy a Netolismus neboli závislost na tzv. virtuálních drogách.

     Žáci se návštěvou představení Svět hraček seznámili s baletem. Díky podzimnímu sběru přírodnin se nám lépe procvičovalo vytváření skupinek při násobení a dělení; využili jsme žaludy, bukvice, kukuřici i mušličky. 

Cituji literární prvotinu Emičky na téma závislosti na počítači:

„Seš posedlý, uvědom si to, zbav se toho!

Líbí se ti to, ale brzo se to změní.

Kamarádům je smutno, stýská se jim.

Vypni to! Už dost!

Běž ven za kamarádem!“


Mgr. Jitka Coufalová