Adventní čas připraví nás na dobu vánoční

    Už od konce listopadu jsme se začali těšit a připravovat na Vánoce. Vyráběli jsme dárečky jako překvapení pro rodiče, naučili jsme se básničku pro Mikuláše a pilně jsme trénovali vánoční pásmo na třídní besídku pro rodiče žáků, která proběhla 14. 12. 2017.

    Na besídce žáci recitovali několik vánočních básniček, zpívali jsme koledy a hlavně jsme rodičům zahráli vánoční příběh, jak se kdysi narodil Ježíšek. Po ochutnávce cukroví a vánočního čaje jsme se připojili ke zpěvu koled všemi žáky, jejich rodiči a učiteli před naší školou v rámci akce Česko zpívá koledy.  

    Před Vánocemi jsme také mysleli na zvířátka a ozdobili jsme pro ně stromeček jablky, rohlíky, mrkví a zrním u Obecního rybníku. Užili jsme si i vánoční třídní besídku v době vyučování. Nejvíce žáky zaujaly vánoční dárečky, které nadělil Ježíšek celé třídě, aby si mohli společně hrát. Vybarvili puzzle, poskládali Tower Bridge, vyřešili zvířátkové sudoku a poskládali krásné obrázky z mozaiky. Někteří si hráli s plastelínou nebo si malovali. Poklidná a přátelská atmosféra ve třídě nás příjemně naladila na Vánoce a na shledání v novém roce.

Mgr. Jitka Coufalová