Masopust

    V úterý 13. 2. první ročníky naší školy prožily netradičně. Žáci byli převlečeni do různých masek, protože nás čekalo masopustní tematické vyučování. V prvních třech hodinách jsme si povídali, co je „MASOPUST“, jaká to je tradice, co je třeba „Tučný čtvrtek“, co znamenají různé masky a nejen to…

    Ve čtvrté vyučovací hodině jsme se připojili ke spolužákům z 1. A. V tělocvičně nás čekal společný masopustní taneček a několik her.

    Bylo to krásné úterní dopoledne, které jsme si všichni moc užili. 

Mgr. Pavlína Konečná