Vánoce ve 3.A

 

Vánoce ve 3.A  

 

            Doba adventní se nesla v duchu nacvičování hudebně dramatického pásma s názvem Hvězda a Král. Žáci se naučili vánoční písničky, nacvičili příběh o tom, co se tenkrát stalo v Betlémě podle vyprávění v Lukášově evangeliu. S krásným přednesem zdramatizovali scénku Hračky u stromečku a Dary od hvězdy. Své talenty předvedly na besídce pro rodiče žáků v den vánočních dílen 8. prosince 2016.

            O týden později jsme navštívili se stejným programem obyvatele Domu pokojného stáří v Hrušovanech u Brna, abychom jim popřáli pěkné vánoční svátky a vše dobré do nového roku. Žáci za odměnu dostali krásná papírová přání a sladkosti.

            Vánoční týden jsme uzavřeli povídáním si o vánočních zvycích našich předků                      a v současných rodinách, návštěvou výstavy betlémů v Rajhradě a vánoční třídní besídkou.

 

                                                                                              Zapsala Jitka Coufalová