DOPRAVNÍ KVÍZ

      Duben je považován za měsíc bezpečnosti. Na to jsme nezapomněli ani ve školní družině. Paní vychovatelky připravily pro děti kvíz z dopravní výchovy. V tělocvičně připravily různá stanoviště, na každém byla připravena kartička s otázkou. Děti se rozdělily do skupin, druháci a třeťáci si vzali do týmů prvňáky. Děti si nejdříve přečetly otázku, vyřešily správnou odpověď, zapsaly si písmeno, které bylo uvedeno u správné odpovědi. Po vyřešení všech otázek a zaznamenání písmen, si děti vyzvedly tabulku s rébusem. Ten s pomocí získaných písmen vyřešily. Pokud měly vše správně, vyluštily větu: Na přechodu pro chodce se vždy rozhlédnu. Tak na to snad nikdy při přecházení silnice nezapomenou.     
                                


Martina Hanzlíková