Halloween nebo Dušičky?

Halloween nebo Dušičky?

 

 

V pondělí 31. 10. 2016 jsme s dětmi porovnávali rozdíl mezi svátkem Halloweenem, který se slaví v anglicky mluvících zemích a mezi „Dušičkami“, které slavíme u nás. Procvičili jsme si násobilku s netopýry a vymysleli jsme podzimní básničku. Naši třídu navštívili vzácní hosté, a to dvě rodilé mluvčí se severní Ameriky. Se žáky se podělily o zajímavé informace ze života v Kanadě a na Aljašce (počasí, měna, výrobky, jídlo, soutěže, doprava, zvyky) a jak se u nich slaví Halloween. Donesly k ochutnání dýňové sušenky a pozvaly děti na zimní tábor, na kterém si mohou procvičit angličtinu. Žáci dále vyráběli skřítky z dýní ozdobených přírodninami. Jsme rádi, že se nemusíme bát žádných zemřelých duchů, ale můžeme se společně radovat ze života.

 

 

Zapsala Jitka Coufalová