Únor ve školní družině

V měsíci únoru jsme ve školní družině aktivně pracovali na projektu „Hrdinové Fast“ (projekt zaměřený na rozpoznávání příznaků mrtvice). Vyplňujeme pracovní sešit, pouštíme si tematická videa a zkoušíme si různé situace, které by nás mohly potkat v reálném životě. Může se stát, že se někdy setkáme v blízkém okolí s někým, kdo bude potřebovat pomoc.

Další akcí bylo „ Psaní dopisů“. Tuto akci opakujeme pravidelně každý rok a má velký úspěch. Děti a zaměstnanci školy celý týden píší dopisy a ukládají je do školní poštovní schránky. Děti píší svým spolužákům, kamarádům, učitelům, kuchařkám, vychovatelkám…. V pátek paní ředitelka vylosuje školního pošťáka a ten dopisy roznáší po škole. Je velmi milé sledovat radostné tváře dětí a zaměstnanců když dopisy dostanou.

Ve školní družině už netrpělivě vyhlížíme jaro. Zaseli jsme si semínka, pozorujeme jejich klíčení a těšíme se na Velikonoce. Snažíme se také hýbat ve školní tělocvičně a každý den chodíme na školní dvůr. Pobyt venku i v tělocvičně vždy začínáme rozcvičkou. Mezi naše nejoblíbenější hry patří vybíjená a fotbal. Ve třídě se věnujeme převážně výtvarné činnosti, deskovým hrám, čteme na pokračování a často si povídáme o různých věcech, které děti trápí.

 

Bc. Jana Houserová - vychovatelka