Chechtací týden (20. – 24. 3. 2023)

   S jarním počasím se v nás probudila skvělá nálada. A tak, abychom ji ještě umocnili, pustili jsme se do soutěže, jejíž název mluví sám za sebe. Chechtací týden. Týden plný zábavy a legrace…

   Na rozehřátí jsme si zahráli jednoduchou hru s názvem Zkus mě rozesmát, během které se dvě skupiny snaží rozesmát jedna druhou. A tak jako vždy, i tentokrát to zabralo - během chvíle se už všichni smíchem téměř za břicho popadali. A ten, kdo s kamennou tváří odolal, získal první body do své „chechtací karty“… Poté nás čekalo kreslení poslepu. Tuto aktivitu jsme pojali jako soutěž dvou skupin. Z každé skupiny byl vždy vybrán jeden soutěžící, kterému jsme zavázali oči a měl za úkol pokusit se nakreslit zadanou věc, nebo alespoň něco, co se jí bude co nejvíce podobat. A výtvory, které vznikly pod rukama našich soutěžících, nás opět donutily k smíchusmiley… Následovalo čtení vtipů. Dle intenzity smíchu, který jednotlivé vtipy u posluchačů vyvolaly, jsme pak vybrali ty nejlepší vtipy, s nimiž jsme dále pracovali... Následovala dramatizace vtipů - každá skupinka si měla jednoduše vybrat jeden z přečtených vtipů a zkusit ho zahrát jako scénku. A nutno říct, že scénky, dle očekávání, vyvolaly salvy smíchu. Například dramatizace vtipu, ve kterém známý agent James Bond potká na poušti velblouda a říká: „Já jsem Bond, James Bond.“ A velbloud na to: „Já jsem Bloud, Vel Bloud.“ smiley … Abychom si na chvilku odpočinuli od záchvatů smíchu, naordinovali jsme si trošku lehkého umění. Úkolem soutěžících bylo vybrat si z přečtených vtipů jeden a zkusit ho nakreslit tak, aby ho ostatní dokázali identifikovat. A pokud se to opravdu podařilo, získal autor obrázku další body do „chechtací karty“. Velmi povedený byl třeba obrázek k výše zmíněnému vtipu o velbloudovi nebo také k vtipu o blondýnách, které čekají na autobusové zastávce. Jedna se ptá: „Čím jedeš? Já jedničkou.“ A druhá říká: „Já sedmičkou.“ Přijede autobus s číslem sedmnáct a blondýny zajásají: „Hurááá, můžeme jet spolu!!!“ smiley… A komu ještě všechen ten smích nestačil, mohl se dosyta „vyřádit“ u Soutěže o nejlepší smích

   Vrcholem našeho týdne byla tradiční Soutěž o nejlepší vtip. Soutěžící měli za úkol najít si jakýkoli vtip, který dle jejich názoru způsobí úsměv (či v lepším případě záchvaty smíchu), nacvičit ho a poté ho přednést nebo zahrát před porotou. A to už bylo na některé moc legrace najednou! Někteří se smíchem téměř „váleli“, jiní smíchem brečeli. To vše ale svědčilo o úspěšném výběru soutěžních vtipů. Konkurence byla letos opravdu veliká, ale nakonec byly hlasováním vybrány čtyři nejlepší vtipy, jejichž „autoři“ byli odměněni…

   Na závěr našeho Chechtacího týdne proběhlo velké sčítání bodů na chechtacích kartách, které si následně každý účastník mohl proměnit za družinové peníze… A bylo nám skoro líto, že už tento týden končí, neboť mít dobrou náladu je nejen příjemné, ale i zdraví prospěšné, protože, jak je známo, smích a pozitivní nálada léčí. A tak je jisté, že se jen tak lehce nevzdáme a budeme se „chechtat“ dál smiley

 

Kristýna Jandíková