Adventní zpívání

     Protože je ve škole v současné době zakázáno zpívat (a cvičit), rozhodl se pan učitel Mrázek využít nabytých zkušeností s online výukou a zavedl Adventní zpívání přes počítače. Po celý advent každý den (i o sobotách a nedělích) vysílal vždy od 17 hodin přes Google Classroom čtvrthodinku zpívání s kytarou. Mohl se připojit každý žák i zaměstnanec základní školy a spolu s ním si v bezpečí vlastního domova užít čtvrthodinku vánočních koled a písniček. Jeden den si mohly děti zazpívat i s celou skupinou Mošny, která měla zrovna u pana učitele zkoušku na svůj online Vánoční koncert – ten si ostatně můžete i teď ze záznamu poslechnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Vj6HUGtL_wY

Mgr. Jiří Mrázek (tř. uč. IV.B)