Leden

         Během měsíce ledna jsme se postupně dostávali do tempa. Děti měly spoustu zážitků z vánočních prázdnin, které jsme si museli sdělit.

        Ve školní družině jsme se v lednu snažili trávit co nejvíce času pohybem. Chodili jsme do školní tělocvičny, hýbali jsme se  i venku. Přes veškerou snahu hrát i jiné hry,  největším hitem stále zůstává vybíjená, kterou hrají děti  pořád. Venku i v tělocvičně. Věnovali jsme se také výtvarným činnostem. Kresby a různé tvoření  baví  více děvčata, ale nakonec jsou s výsledkem spokojeni i chlapci.

        V lednu jsme také pracovali podle ŠVP. Téma, které nás nejvíce zaujalo, se týkalo současnosti a minulosti. Porovnávali jsme budovy, věci, prostředí, které nás obklopuje. Hledali jsme změny, které probíhají v určitých časových obdobích. Nakonec jsme museli do našeho tématu zapojit i širší okolí. Bylo velice těžké odpovědět na otázku: „Dokážeš vyjmenovat nějakou věc, která byla dříve lepší než dnes?“ Nakonec jsme na to přišli. Výsledek ale neprozradíme. Zeptejte se vašich dětí .

   Jana Houserová

vedoucí vychovatelka