Podzim na dědině

V září žáci prvních tříd navštívili Strážnici.

    Téma výukového programu byl „ Podzim na dědině“. Děti se seznámily s tradičními způsoby hospodaření a podzimními pracemi na vesnici na přelomu 19. a 20. století. Orba, sklizeň plodin, ochutnávka pokrmů nebo výborného moštu se dětem velmi líbila.

Mgr. Markéta Dvořáková